Har det uppståt ett problem?

Vanliga Frågor

1. Kontrollcenterservice

I en webbläsare: Gå till https://salusfin.com/ och välj Login från menyn längst upp på sidan eller gå direkt till https://control.salusfin.com/ och logga in med dina autentisifieringsuppgifter  (e-post adress och lösenord).

Den valda punkten på termostatet kan ändras på följande sätt:

 • 1 grad ner under N högsta spotpris timmarna
 • 1 grad up under M lägsta spotpris timmarna

Justera temperatur inställningarna från termostatets kalender ikon:

Alternativ 1.

 • Välj standard temperaturen. Standardtemperaturen används utanför schemalagda perioder.
 • Skapa ett schema med temperaturer för dina önskade veckodagar. Du kan använda standard schemaläggningsfunktionen.

Alternativ 2.

 • Välj standard temperaturen
 • Skapa åtminstone en schema punkt (t.ex 1 timme) med temperatur inställningarna.
 • Schemalagda temperaturpunkten och standard temperaturen kan vara samma. Du kan ändra schema/temperatur inställningar i webbläsaren när som helst.

Vänligen notera: Du kan avända en webbläsare på din mobiltelefon. Du kan see den valda punkten från appen. Semester läget överskrider spotpris kontroll. Då semester läget tar slut fortsätter spotpris kontroll som vanligt. Spotpris kontroll kommer att överskrida ändringar i temperatur inställningarna från mobiltelefonen.

Vattenberedaren kan hettas upp som följande (där värdet N är justerbart):

 • Under N lägsta spotpris timmarna
 • I ett tidsfönster: 23.00-07.00

Du kan se reläts status från en webbläsare eller appen. Spotpris kontroll har prioritet mellan 23.00-07.00. Utanför denna period kan användaren styra relät från en webbläsare eller mobiltelefon.

Vid 7.00 stängs uppvärmningen av.

Semester läget överskrider spotpris kontroll och relät stängs av. När Semester läget tar slut fortsätter spotpris kontroll.

När spotpris kontrollen börjar, vänligen ta bort schemat från relät.

Ifall max temperaturen nås under upphettning så stänger vattenberedarens eget termostat av upphettningen och därför finns det ingen risk att den överhettas.

2. Installation

Tryck in routern i USB kontakten ordentligt och kolla att den lyser blått i ca 2 sekunder och sedan stängs av. stäng av routern. Kolla att du har tillgång till dina trådlösa nätverksuppgifter.

Huvudinstallationssteg Börja med att välja det trådlösa nätvverket vars namn börjar med NQ från din enhetsskärm nere i det högra hörnet. Öppna en webbläsare och tryck in IP adressen 192.168.0.1 i adressfältet. Välj ditt trådlösa hemmanätverk, skriv in lösenordet och tryck ”spara” >>> LED kommer att lysa blått. För mera detaljer, vänligen läs vår användar guide för Installering av Gateway som finns på vår hemsida. https://www.salusfin.com/support/manuals/.

Obs! Gatewayn stöder Wi-Fi-routerar som arbetar inom kanalerna 1-9 och på 2,4 GHz. Ifall Gatewayn inte hittar ert nätverk kontrollera då inställningarna på er Wi-Fi-router. Vi har sett kompatibilitetsproblem Wi-Fi routrar från Apple.

Om du har bytt Internet-router, vänligen gå till fråga 3.7 för instructioner på hur du återställer gatewayinställningarna och efteråt återgå till fråga 2.A.

Vänligen se Manualer stycket på Salusfins nätsida för en mera detaljerade instructioner på installation med PIN-kod (installation av en förinställd uppsättning komponenter) eller installation av enskilda komponenter (fristående installation).

3. Installering av komponenter

Smartpluggen är en enhet som tillåter en att stänga av eller sätta på elen till alla ikoplade enheter. Den visar även energiförbrukningen för alla i kopplade komponenter. För mera detaljerad information vänligen läs instructionerna.

Om LED indikatorn blinkar på smart plugen så är den inte ansluten till routern.

Vänligen se Instruktioner för anslutande och parande av komponenter till routern och till nätverket.

I stycket ”Manualer” under ”Support” menyn på vår nätsida, där hittar du mera detaljerade instruktioner for varje steg av installationen.

Du kan fästa dörr/fönster sensorn och dess magnet med hjälp av dubbelsidig tejp eller med skruvarna som kom med sensorn. Lägg märke till märket vid sidan av sensorn för magneten. Magneten borde vara 2-4mm från sensorn då dörren/fönstret är stängt.

Testa att sensorn fungerar: LED borde blinka när en dörr eller ett fönster öppnas.

Det beror på sensorns plats, längden från routern, hur ofta den aktiveras. Baserat på data utgiven av tillverkaren så borde batteriets livslängd vara ca 1 år under vanlig användning.

LED indikatorn på gatewayn ger information om de olika kör lägen.

Led färgerna är följande: Konstant blått ljus -> allt OK – gatewayn är i förbindelse med Wi-Fi nätverket Konstand rött ljus -> nätverksproblem (gatewayn kan inte nå routern, blev frånkopplad eller kan inte nå molntjänsten. Det kan också betyda att löseordet för Wi-Fi som getts under installationed var felaktigt.)

LED blink mönster: BLINKAR BLÅTT EN GÅNG, STÄNGS SEDAN AV: Gatewayn är i tillgångs punkt läge, vanligen under installation eller Wi-Fi omkonfigurering. BLINKAR BLÅTT VARJE 3 SEKUNDER: Gatewayn fungerar som den skall och är kopplad till routern (stämmer för gateways med 2xx programmvara) BLINKAR GRÖNT: Gatewayn komunicerar med komponenter i Z-Wave nätverket BLINKAR BLÅTT VARJE SEKUND: Gatewayn laddar ner ny programvara. BYTER MELLAN LJUSBLÅ OCH NEDTONAD BLÅ: Gatewayn nedkrypterar nedladdad programvara BLINKAR VÄLDIGT SNABBT (varje 250 ms): Gatewayn uppdaterar programvara BLINKAR RÖTT: Gatewayn har upptäckt ett allvarligt problem i t.ex hårdvaran eller mjukvaran BYTER MELLAN RÖTT OCH BLÅTT: Gatewayn försöker åter koppla sig till Wi-Fi efter ett nätverksproblem.

Obs! Ifall ett problem uppstår, vänligen omstarta gatewayn. Om problemet fortsätter, vänligen kontakta teknisk support.

Vänligen kontrollera följande:

 • Kom det ett meddelande efter gateway installation att installationen lyckades?
 • Lyste gatewayns LED indikator blått efter installationen?
 • Har du nyligen ändrat lösenordet på din internetrouter?
 • Är din internet-router inställd på att använda kanalerna 1-9 (= kanaler som gatewayn kan arbeta med)
 • Är din internet-router inställd att använda frekvensbandet 2,4 GHz (2,4 GHz stöds av Gatewayn)

REKOMMENDERAD HANDLING:

I fall lösenordet för din internetrouter är inkorrekt eller om du har byt ut den till en ny. 

 • Dra ut kontakten, tryck på knappen och håll den intryckt, koppla på strömtillförseln, vänta ett par sekunder
 • LED indikatorn är avstängd: gatewayns nätverks konfiguration är rensad.
 • Installera om gatewayn = LED indikatorn ska lysa konstant blått.
 • Fortsätt med att installera de andra komponenterna

REKOMMENDERADE HANDLINGAR FÖR ANDRA FALL:

 • Vänligen kontrollera din hem router konfiguration

Om du har bytt Internet-router återställ då gatewayinställningarna enligt instruktionerna ovan och efteråt återgå till fråga 2.1

Salusfin smart termostat SF-500 levereras av Danfoss (tillverkarens eget namn: Living connect® Z).

Huvudverksamhet

Pil ner: temperatur ner Pil upp: temperatur upp

Installation

Obs! Termostatet kan enbart installeras då ”M” bilden blinkar på skärmen.

 • Lång tryckning 4-5 s: ”M” figuren syns på skärmen Kort tryckning: Först blir skärmen svart, sedan blinkar ”M” figuren
 • När kolven är intryckt kan termostatet installeras
 • När den är installerad, en lång tryckning 4-5 s: termostatet meter ventilens min/max positioner
 • Efter några sekunder är temperatur värdet synligt
 • Termostatet är i bruk

De första 1-7 dagarna efter installation är Living connect® Z i en inlärnings period och kommer att optimera värmekontrollen i rummet.

Då spänningen är låg kommer användar gränsnitt att börja blinka, vilket indikerar att batteriet bör bytas. Vanliga AA-batterier används.

Obs! När du byter batterier, se till att du placerar in batterierna åt rätt håll i kammaren.

Om du av misstag trycker på ”Installera” knappen kommer du att se ”M” märket. Vänta en stund och termostatet kommer att fortsätta som vanligt.

För fulla instruktioner, kolla ”Manualer” under Support menyn.

Utbyte av batterier

Vänd på termostatet försiktigt för att batteri kammaren pekar uppåt. Plocka bort batteri kammarens lock. Byt ut de gamla batterierna mot nya. Laddbara batterier bör ej användas. Vänd termostatet åt rätt håll . Lägg märke till att batterierna är placerade åt rätt håll (Se bild nedanför).

4. Enhet och App Användning

Du kan ladda ner Salusfin appen från iOS och Androids online butiker, Google Play Store och Apple App Store, eller använda QR koden nedanför:

iOS
Android

Salusfin apparna är byggda för iOS och Android. De följande versionerna stöds:

 • iOS 7 (iPhone 4) och nyare
 • Android version 4.4 och nyare

Oofficiella Android versioner är inte nödvändigtvis helt stödda.

Vissa Brandväggar och virusskydds mjukvara kan förhindra appen från att fungera som den borde.

Appen håller automatiskt koll på andra enheter som har blivit tillsatta till nätverket genom Salusfin Control Center.

Välj den enhet som du vill sätta till ”Favoriter” i ”Hem” fliken. Håll dit finger på den önskade ikonen i 2-3 sekunder. Välj ”Lägg till i dina favoriter” från menyn som dyker upp. På samma sätt tar du bort ikoner från ”Favorites” listan.

Den första gången du loggar in ombeds du att välja en säkerhetskod för appen för att begränsa tillgång till appen, ifall du lämnar din telefon olåst. Ifall du inte vill säkra appen, såå kan du istället klicka ”Skip” vilket tar dig rakt till en översikt över alla dina enheter.

Du kan senare i Instellnings menyn aktivera/inaktivera och ändra säkerhetskoden om det behövs.

Du kan säkra hela appen eller video streaming (ifall du har en Salusfin videokamera).

Du kan ändra säkerhetskodens ”time out” i Inställningar.

Ifall du har glömt din säkerhetskod, kan du på inmatningsstället för säkerhetskoden be om en ny säkerhetskod. I följande ruta skall du fylla i dina uppgifter (epost adress samt lösenord).

I inställningar fältet tre sträck i det övre vänstra hörnet av APPen

I ”Inställningar” kan du ändra funktioner såsom säkerhetskod. I kontroll centret ser du elpriset du har matat in samt valutan. Du har även möjlighet att byta bakgrundsbilden, ikonernas ordningsföljd och kommer åt att läsa bruksanvisningarna och logga ut dig ur tjänsten.

Under inställningar kan du se det kWh/m3 pris du har matat in via portalen. Uppgifterna används för att mäta energikostnaden då du har en elmätare installerad. kWh/m3 priset upprätthålls i control centret.

5. Annat

Fördelarna med Salusfins lösning för laddning av elbilen? Salusfin hjälper dig att optimera elbilsladdandet, vilket ger dig lägre användningskostnad per kilometer.

Salusfin respekterar din integritet. Uppgifter som omfattas av integritetskyddet kommer inte att lämnas ut till en tredje part utan användarens medgivande.

All kommunikation från komponenter till moln och mobil / webbapplikationer är krypterade.

Ett detaljerat dokument om data säkerhet och integritet kan hittas i ”Terms and Conditions” under menyfliken ”About”.