Etikett demand response

KSOY-Salusfin avtal

Salusfin Oy och Kymmenedalens El Ab undertecknade ett avtal den 29 september 2017. Avtalet omfattar t.ex. användningen av smarta termostater, efterfrågningsalgoritmer, säkerhets- och säkerhetsfunktioner och mätning av energiförbrukning i realtid. Kymmenedalens El Ab säljer elektricitet till konsumenter och företag. Utöver Kymmenedalen levereras även elektricitet till landskapen Södra Karelen, Nyland och Päijänne-Tavastland.

Nästa steg i EU-projektet

Det blev bestämt under bostadsbolagets Helsingfors Aspnäsgatan 12 bolagsstämma att föreningen kommer att delta i mySMARTLife. Salusfin Oy kommer att leverera och installera i 170 lägenheter sin intelligenta värmestyrning. Efter installation kommer värmen att kunna justeras enkelt via molntjänsten och APParna. Som en del av projektet kommer Helen Oy och Salusfin Oy att styra efterfrågan på uppvärmningen och där igenom utjämna variationer i fjärrvärmetillförseln. Projektet har som mål att installera och styra värmen i tolv våningshus.

Höjdpunkter 2016

Energy produkten som utvecklats av Salusfin kommer att utvecklas vidare och användas för ett Efterfrågeflexibilitetskoncept. Energianvändningen justeras i höghusbostäder utan att ge avkall på komforten och ta i beaktande hög och låg efterfrågan. Automations platform: Lean och Andon-ljus för ett kvalitetsförbättrande system. I December 2016 startade EU-projektet mySMARTLife, vilket innefattar Lighthouse städerna Hamburg, Nantes och Helsingfors. I projektet deltar totalt 27 företaget och organisationer. Salusfins bidrag till projektet är efterfrågeflexibilitet för fjärrvärme, laddningssystem för elbilar. Salusfin Efterfrågeflexibilitet kommer att installeras på upp till 12 våningshus i Helsingfors.