Effektiv energihantering

Vad det handlar om

Tjänst för Efterfrågeflexibilitet

Energihantering med efterfrågeflexibilitet Approach möjliggör optimal energianvändning genom att anpassa den till den faktiska förbrukningen utan att påverka andra bekvämlighetsvillkor. Efterfrågeflexibilitetstjänster av Salusfin är utformat för energiföretag och gör det möjligt för elföretaget att reglera energianvändningen efter överenskommelse med konsumenterna. Salusfin -plattformen kan användas av byggnadsägare, energileverantörer och andra B2B -kunder som syftar till att spara energi och sänka kostnaden och utsläppen. Lösningen utnyttjar byggande av termisk lagringskapacitet.

Effektivitet hela tiden

Varför Efterfrågeflexibilitet?

Eftersom energiförbrukningstopparna ökar energiproduktionskostnaderna och utsläppen, lösningen försöker att undvika komsumtionstoppar. Efterfrågeflexebilitetslösningar försöker kontrollera energiförbrukningen genom att flytta förbrukningen till perioder med lägre pris.

Hantera levnads förhållanden smart och kostnadseffektivt.

Vad det betyder i verkligheten

 • Tillfälligt balansera energiförbrukningen neråt eller uppåt för att balansera fluktuationer
 • Avtalet definierar gränserna för tillåtna justeringar
 • Byggnadernas värmelagringskapacitet används för att balansera omgivande temperatur skillnader.
 • Tjänsten är transparent för kunden.

Huvudfördelarna

För El-företag

 • Optimerad produktions kapacitet
 • Mer balanserad konsumption
 • Återbetalnings tid 2-3 år
 • Positiv klimat inverkan, t.ex minskade utsläpp

För Konsumenter

 • Optimerad energianvändning
 • Kostnadseffektivt
 • Energikonsumption för lägre pris punkter
 • Ekonomiska fördelar genom kompensation för användandet av Efterfrågeflexibilitets tjänsten.