Integrated Smart Energy Solutions

Våra integrerade smarta energilösningar möjliggör ökad energieffektivitet och boendekomfort, tillgång till realtidsdata samtidigt som kostnaderna reduceras och energiförbrukningen optimeras. Vi erbjuder skräddarsydda verktyg och flerspråkiga webb- och mobilplattformar för optimal hantering av energianvändning genom efterfrågestyrning.

Dynamisk Energihantering

Salusfins Energieffektivitets Lösning möjliggör optimering och dynamisk kontroll av energianvändning. Den ger verkliga data om energiförbrukning och hjälper till att optimera energianvändningen, vilket leder till en övergripande kostnadseffektivitet. Denna lösning möjliggör effektiv hantering av energiparametrar, vilket leder till faktiska besparingar på upp till 10-25% på energianvändning.

Smart Data-Driven Buildings

Smart Data Drivna Byggnader med sensorkontroller möjliggör kontroll och optimering av flera funktionella parametrar, såsom elförbrukning, temperatur eller centralvärmejustering, luftkvalitet och ventilation, samt människors rörelsekontroll. Smart Building Solutions leder till maximal livskomfort och energibesparing.

Optimerad laddning av E-Fordon

Salusfin platform bjuder Smart E-fordons Laddningstjänst. Smart EV laddning möjliggör effektiv tid och kostnadshantering. Optimering av spotpriser (lägre eltimmar), dynamisk lasthantering och optimering mellan gruppen laddare leder till betydande energibesparingar som möjliggör lägre kostnad per km.

Smart Metering Solution

Smart Mätnings Lösning möjliggör delmätning och/eller individuell mätning av vatten- och elförbrukning. Lösningen innefattar sensorer, smarta larm och tillgång till realtidsdata och aviseringar. Mätdata är tillgängliga i offline -format genom analys och rapportering. Lösningen hjälper till att minska kostnaderna för drift och underhåll.

Efterfrågeflexibilitet

Salusfins efterfrågeflexibilitetstjänst är en teknikplattform som möjliggör optimal kontroll av energiförbrukningen vilket leder till kostnadseffektivitet och lägre utsläpp. Lösningen gör det möjligt att anpassa energianvändningen till den faktiska förbrukningen genom att undvika energiförbrukningstopparna och därmed uppnå kostnadseffektivitet och ekonomiska fördelar för slutanvändaren.