Förbättra laddningspotentialen

Smart Dynamisk EV Laddning

Elbils laddning kan ha en signifikant inverkan på belastningen av elnätet utan dynamisk laddning på plats. Salusfins platform ger tillgång till ett smartare sätt att ladda Elbilar.

Varför Ladda Dynamiskt?

Behov av Dynamisk Laddning:
 • Undvik belastning av det lokala elnätet under laddning
 • Nå lägre kilometer pris
 • Smarta elfordons laddnings process

Vi erbjuder en lösning

Fördelar med Salusfins Lösningar

 • Kontrollera laddnings processen och använd volatilitet i spot pricing för elektricitet
 • Kombinera kontroll förmåga med optimerad funktionalitet och algoritmer.
 • Dynamisk belastnings balans: balansera till låg kostnads elektricitet timmar
 • Dynamisk belastnings balans:  inkluderar belastningen på det lokala nätverket, belastnings gränser och  jobb på Delta kapacitet
 • Skötsel av bilflottan: Prioriterat beslut för billaddning
 • Optimering mellan en grupp av laddare
 • Premium prenumerations alternativ
Få de mesta ut ur laddningen

Smart Dynamisk Laddning

Individuel inriktning mot laddning av elfordon

Det finns 2 typer av individuella laddnings processer:

 • Elfordonet börjar ladda så fort den pluggas in i laddstationen
 • Elfordonet börjar ladda vid en bestämd tidpunkt, inställt av en mjukvare användares konfiguration eller kontroll tid

*Hur som helst, i båda metoderna finns det en ganska begränsad kontroll över laddnings processen. 

Det finns alltid utrymme för optimering!

Salusfins Smarta Dynamiska Laddnings tjänst ger dig förmågan att kontrollera den lokala belastningen och tillåter sparandet av pengar. Salusfins lösning täcker situationer där laddning inte behövs omedelbart.

Den Smarta Dynamiska Laddnings tjänsten använder data på elektricitetens spot marknads pris, elfordonets batteri kapacitet, elfordonets batteri laddnings nivå, tillåten / maximum laddnivå och tillgänglig tid för laddnings processen för att kalkylera det mest kostnads effektiva sättet att ladda fordonet.

Kontrollen över Elfordons laddaren är automatisk och integrerad i Salusfin appen, där användaren får tillgång realtidsdata från laddaren.