Vårt tjänstportfolio

Professionel ICT Tjänst

Vår kärnkompetens är professionella ICT -tjänster. Vårt engagerade team av digitala utvecklare kan hjälpa dig att få ut det mesta av ditt digitaliseringsprojekt. Vi tillhandahåller lösningar för digital transformation och erbjuder anpassade digitala användartjänster. Vi sköter design och utveckling av smarta digitala tjänster.

Digital Tjänst Design

Vårt team av experter inom digital tjänstedesign hjälper dig att skapa och utveckla hållbara lösningar och utveckla användarvänliga gränssnitt för att förbättra kvaliteten på dina befintliga tjänster och processer. Vi kan också skapa nya digitala tjänster från grunden och utveckla gränssnitt som skapar unika användarupplevelser. Våra designers betonar värdeskapande lösningar och optimala upplevelser för kunderna.

Mjukvaruutveckling

Vårt professionella team av programkvaruutvecklare hjälper dig att skapa anpassade digitala produkter och tjänster. Vi hjälper dig att skapa och underhålla applikationer, ramverk och andra programkomponenter. Vi tillhandahåller hållbara och säkra metoder och ramar för byggprodukter som uppfyller tekniska specifikationer och användarkrav. Vi använder ett processdrivet tillvägagångssätt i våra digitala utvecklingsprojekt.

Optimering och integration

Våra digitala experter hjälper dig att hantera och optimera dina data, system och processer effektivt och säkert. Vi extraherar, rensar, organiserar och monterar konsoliderade datapooler från flera källsystem, förbättrar datakvaliteten och skapar enhetliga uppsättningar information för både operativ och analytisk användning. Vi sätter samman konsekventa, hållbara och säkra ramar och plattformar som möter våra slutanvändares olika behov.

Moln & IT Arkitektur

Vårt expertteam av molnprogramutvecklare tillhandahåller molntjänster och lösningar för molnarkitektur för olika branscher. Våra molnexperter hjälper arkitekter, bygger, distribuerar, underhåller och optimerar molntjänster baserat på kundens affärsbehov och arbetsbelastningskrav. Vi tar ett steg-för-steg-tillvägagångssätt för att designa innovativa, säkra, pålitliga, effektiva och kostnadseffektiva lösningar som våra kunder kan dra full nytta av.

Underhåll och support

Vi säkerställer att programvaruapplikationer, digitala lösningar, plattformar och system är mycket tillgängliga, pålitliga, relevanta och uppdaterade till nuvarande verksamhetskrav och marknadens utmaningar. Vi tillhandahåller teknisk support till programvaruprodukter och garanterar högkvalitativ användarupplevelse. Vi strävar efter att minska risker och fallgropar för underhåll av programvara.

Projektledning och rådgivning

Våra projektledning och konsulttjänster gör att du kan säkerställa ett hållbart och framgångsrikt projektgenomförande. Vi erbjuder omfattande rådgivningstjänster för att optimera alla projektfaser, från planering till genomförande. Vi försäkrar kvaliteten, aktualiteten, säkerheten, regelefterlevnaden och effektiviteten i dina projekt

Våra expertis

Tekniken Vi Använder

FRONT-END

Angular
React
Java/ JavaScript
TypeScript
Bootstrap
CSS
HTML5
AJAX
jQuery

BACK-END

Python
Node.js
PHP
Java
C/C++/C#
Rust

Moln Platformer

Amazon Nättjänster
Google
Microsoft Azure

Databaser

SQL

MySQL MariaDB PostgreSQL
InfluxDB

NoSQL

MongoDB, CouchDB, CouchBase, Cassandra, HBase, Redis, Riak, Neo4J

Mobile Tech Expertise

Android
iOS