Team uppdatering

Vilket fantastiskt team! Jag är så stolt över att få arbeta med dem! Rado och Smitha jobbar tillsammans med att utveckla nya innovativa lösningar samt förbättra våra existerande produkter. Jag vill gärna sända ett varmt tack till Digita för det stöd de har gett oss med LoRa, samt tacka LOP-kiinteistöt för vårt fina, startup-vänliga kontor. I bakgrunden kan du se vår rapporteringsportal som presenterar data från de övervakade byggnaderna, där den lättanvändbara sensorlösningen hjälper våra kunder att förverkliga möjligheterna. Sist men inte minst, här är en bild från dagens SCRUM-möte där vi arbetar med ett digitaliseringsprojekt för vår klient.

SCRUM MÖTE, distans läge

Laddning av bilar fortsätter

Det känns toppen att kunna koppla ihop bilintresset med vårt projekt! Denna gång fick vi  provköra/ladda Volvos nya hybrid XC40. Vi har nu testat den nyintegrerade laddaren som utnyttjar efterfrågeflexibilitet och lägger in laddningen då konsumptionen är som lägst. 

Test kör och laddar Volvo XC40

Arbete och att ha roligt kombinerat

Som en del av Horizon2020 -projektet, där vi också arbetar med EV laddningslösningen, fick vi möjlighet att provköra den nya ID.3 1ST från Volkswagen. ID.3 går smidigt genom staden, och räckvidden är imponerande på 425 km(wltp), som är tillräckligt även för att komma till mer avlägset belägna platser, förren det är dags att ladda. För att spara pengar så laddar jag batteriet, med optimerad laddning från Salusfin. Här provar vi den nya go-e laddaren. Tack för att vi fick ta tillfället i akt att provköra den nya elbilen från Volkswagen i det vackra och ovanligt varma höst vädret!

EV laddnings test

Vi har testat vår elbilsladdare som pilot projekt vid Havshagen. Bilarna som vi använde kom från BMW, varav en var en hybrid 330e och en annan en i3 som är en helelektrisk modell. Reslutaten visade sig gå bra! Vi ser fram emot flera test i framtiden.

Tjänsteleverans åt Metropolia

Salusfin har levererat avancerade kontroll funktioner för att styra ventilationsenheter åt Yrkeshögskolan Metropolia i Helsingfors. Styrningen optimeras med hjälp av IoT teknik och tar i beaktande temperatur-, luftfuktighet-,CO2 nivåer samt priset för energin mm. Leveransen är en del av konceptet: Salusfin – Smartare byggnader.

Salusfin utvald till Kasvupolku®

Salusfin Oy har valts ut som ett av de mest innovativa företagen!

Energiinnovationens tillväxtväg (Energiainnovaatioiden Kasvupolku®) har valt 15 innovativa tillväxtföretag. Totalt har 39 företag sökt tillväxtvägen. Juryn utvärderade de sökande företagen utifrån urvalskriterier. Kriterierna var: innovativ affärsidé, marknadspotential, tydligt kundbehov, team och expertis och önskan om tillväxt. Läs hela artikeln på finska here.

mySMARTLife Helsinki info

En ny mySMARTLIFE video finns nu tillgänglig! Vänligen se videon här.

Projektet smart city mySMARTLife är en del av EU Horizon 2020-programmet som testar nya lösningar för att mildra klimatförändringarna i städerna. I den här videon kan du se vad Helsingfors stad har gjort inom områden såsom energi, urban mobilitet och ICT-lösningar.

Lär dig mera om mySMARTLife projektet här.

Besök projektets Facebook sida: Mysmartlife Helsingfors.

YLE Nyheter: Havshagen mySMARTLIFE projekt

YLE Nyheter skrev en detaljerad artikel om mySMARTLife projektet i bostadsområdet Havshagen i Helsingfors. Salusfins smarta energistyrning installerades med smarta termostater som möjliggör en dynamisk värmekontroll, energibesparingar och förbättrad komfort. Lägenhetsinnehavaren kan anpassa temperaturen enligt dagliga eller veckovisa scheman, t.ex. sänka temperaturen till natten. Termostaten och den trådlösa lösningen tillhandahålls av mySMARTLife-partner Salusfin Ltd. Installationerna gör det möjligt för det lokala energibolaget Helen, som också är partner i mySMARTLife, att använda sig av efterfrågeflexibilitet.

Läs hela YLEs artikel här (på finska).

Sammarbete med Savon Voima

Savon Voima Abp i Nyslott och Salusfin Oy tecknar ett kontrakt om intelligent temperaturstyrning, mätning samt säkerhet. Avtalet innehåller forskning och utveckling samt en pilot där produkten testas i naturlig miljö.

Patent beviljade i USA

Patent myndigheten i USA har beviljat vårt patent ”SYSTEM AND METHOD FOR AUTOMATED HOUSEHOLD ENERGY MANAGEMENT BASED ON CLASSIFICATION AND LOCATION INFORMATION” Patent ansökan Nr. 9,733,656 – US Patentet kombinerar kontrollerande av funktioner och komponent förmågor med energianvändnings profil och plats baserad tjänst.