Energy Growth Lab

Salusfin deltar i  Energy Growth Lab av Epicenter och Smart Otaniemi! Energy Growth Lab är en 5-veckors tillväxt program av entreprenörer för entreprenörer. Ett EU finansierat tillväxt projekt är ett program som försöker skapa ny företagsaktivitet i statsregioner och stöda växandet av företag för att ge bättre tillgång till nätverk och innovativa ekosystem som stöder deras behov. Mera information om projektet finns här. Ser fram emot fantastiska mötestillfällen!

Energy Growth Lab

EV laddnings test

Vi har testat vår elbilsladdare som pilot projekt vid Havshagen. Bilarna som vi använde kom från BMW, varav en var en hybrid 330e och en annan en i3 som är en helelektrisk modell. Reslutaten visade sig gå bra! Vi ser fram emot flera test i framtiden.

mySMARTLife möte i Helsingfors

EUs Horizon 2020 projekt mySMARTLIFE ordnade det fjärde mötet i Helsingfors. Mötet tog plats i den nya Metropolia campusen

Nästan hundra projektmedlemar från fyrstäder Hamburg, Nantes och Helsingfors och några följarstäder Bydgoszcz (Polen), Rijeka (Kroatien) och Palencia (Spanien) deltog i mötet.

mySMARTLife projektet försöker få de tre fyrstäderna mera klimatvänliga genom att minska på deras CO2  och öka mängden förnybara energi källor. För mera ino om projektet finns här.

Salusfins bidrag till projektet involverar:

  • Smart uppvärmning med uppvärmnings demand response funktion, i sammarbete med Helen Ltd
  • Smart personliga E-fordon laddning
mySMARTLife Cities Nätverk

Salusfin levererar till staden Uleåborg

Salusfin levererar en IoT / moln-baserad tjänst till staden Uleåborg.

Leveransen hör till CityIoT-projektet. Mera information om projektet kan hittas här.

Salusfins tjänster och IoT produkter kommer att underlätta övervakningen av energiförbrukning, Luftkvalite och ljudnivåer. Användarna av tjänsten kommer att ha tillgång till informationen som samlats upp från sensorerna i byggnaden. Genom att skanna en QR kod får man som användare tillgång till ett s.k.. Dashboard, eller instrumentpanel där utvald data kan ses. Användarna kan också meddela till tjänsen hur de tycker luftkvaliten känns genom att avända sina mobiler. Nivån på alarmen är inställda mot på förhand överrenskomna CO2-nivåer, dvs gränsvärden. Signal ljus och ljudsignaler används för att göra användarna uppmärksamma på situationen.

Fyra sätt Helsingfors tar i bruk smarta energi lösningar

För tillfället görs 150 energi sparande åtgärder i de tre fyrstäderna -Helsingfors, Hamburg och Nantes – varje lösning är anpassad för behoven i de olika städerna. I Helsingfors finns det sammanlagt 4 sätt att integrera smarta lösningar i energibesparingsplaner.

Som en del av det sex år långa mySMARTLIFE projektet, tittar den Europeiska fyrstaden på stadslösningar för att minska 70% av alla växthusgaser. Tillsammans med Nantes och Hamburg, är Helsingfors en del av mySMARTLIFE planen att omvandla städer till ”mera hållbara platser där smart människor och en smart ekonomi blir verklighet.”

Låt oss titta på hur Helsingfors bygger på sitt förflutna för att utveckla sin framtid. Läs hela artikeln Här(engelska).

mySMARTLife Helsinki info

En ny mySMARTLIFE video finns nu tillgänglig! Vänligen se videon här.

Projektet smart city mySMARTLife är en del av EU Horizon 2020-programmet som testar nya lösningar för att mildra klimatförändringarna i städerna. I den här videon kan du se vad Helsingfors stad har gjort inom områden såsom energi, urban mobilitet och ICT-lösningar.

Lär dig mera om mySMARTLife projektet här.

Besök projektets Facebook sida: Mysmartlife Helsingfors.

YLE Nyheter: Havshagen mySMARTLIFE projekt

YLE Nyheter skrev en detaljerad artikel om mySMARTLife projektet i bostadsområdet Havshagen i Helsingfors. Salusfins smarta energistyrning installerades med smarta termostater som möjliggör en dynamisk värmekontroll, energibesparingar och förbättrad komfort. Lägenhetsinnehavaren kan anpassa temperaturen enligt dagliga eller veckovisa scheman, t.ex. sänka temperaturen till natten. Termostaten och den trådlösa lösningen tillhandahålls av mySMARTLife-partner Salusfin Ltd. Installationerna gör det möjligt för det lokala energibolaget Helen, som också är partner i mySMARTLife, att använda sig av efterfrågeflexibilitet.

Läs hela YLEs artikel här (på finska).

Renovation Leap deltagande

Renovation Leap är ett forskningsprogram som aktiverar ambitiösa renoveringar av lägenheter. För att nå målet med renoveringarna har kvalitetskriterier definierats. Dessa kriterier förutsätter också att en gemensam inköpsprocess används samt hur de nya tekniska lösningar ska hjälpa till för att nå målen. Pilotbyggnaderna är belägna i Helsingfors och Lahtis. Konsortiet har flera medlemmar, VTT, en grupp renoveringsföretag med både större och mindre företag representerade. Forskningsprogrammet finansieras av Nylands förbund, Helsingfors stad, Smart & Clean stiftelsen och ARA.

Mera information om projektet kan hittas här.

Renovation Leap medlemskap

Salusfin och Helen

Helen Ab (Helsingfors Energi) och Salusfin har skrivit under ett avtal om samarbete inom området för efterfrågeflexibilitet (Demand-response) för fjärrvärme. Avtalet är en följd aktiviteterna från Horizon 2020 projektet mySMARTLife. Salusfins del av projektet berör integration, smartvärme kontroll och rapportering.

Förbättrad livskomfort

I Merihaka, Helsingfors, beslutade en bostadsrättsförening att installera smarta värmekontroller till alla lägenheter. Smarta termostater möjliggör dynamiska värmekontroller, energibesparingar och ökad komfort. Invånarna kan justera temperaturen enligt sina dagliga eller veckoscheman, t.ex. g. sjunka temperaturen under natten eller semestern. Termostaterna och den trådlösa lösningen tillhandahålls av mySMARTLife -partner Salusfin Ltd.

En första uppsättning av termostater har redan installerats i 20 lägenheter. Infokvällar anordnades innan installationerna och dessutom har invånarna intervjuats om olika frågor som har att göra med uppvärmningskomfort. Installationerna gör det möjligt för det lokala elföretaget Helen och även partner till mySMARTLife, att starta värmebehovsprocessen i Merihaka. Länk till den ursprungliga artikeln finns här.here.

Läs mer om: mySMARTLife – Projekt Nyheter