Listan från BestStartup.eu

BestStartup.eu. valde i år Salusfin till listan med framstående och innovativa företag. Salusfin är en av de listade ”101 Top Information Services Startups and Companies in Finland (2021)

”Den här artikeln visar upp våra toppval för de bästa nya informationstjänsteföretagen från Finland. En stor del av dessa företag, både nya o äldre använder en mängd olika tillvägagångssätt för att förnya branschen och alla är exceptionella företag väl värda att följa.”

Mera om detta: https://beststartup.eu/101-top-information-services-startups-and-companies-in-finland-2021/

Energy Growth Lab

Salusfin deltar i  Energy Growth Lab av Epicenter och Smart Otaniemi! Energy Growth Lab är en 5-veckors tillväxt program av entreprenörer för entreprenörer. Ett EU finansierat tillväxt projekt är ett program som försöker skapa ny företagsaktivitet i statsregioner och stöda växandet av företag för att ge bättre tillgång till nätverk och innovativa ekosystem som stöder deras behov. Mera information om projektet finns här. Ser fram emot fantastiska mötestillfällen!

Energy Growth Lab

Team uppdatering

Vilket fantastiskt team! Jag är så stolt över att få arbeta med dem! Rado och Smitha jobbar tillsammans med att utveckla nya innovativa lösningar samt förbättra våra existerande produkter. Jag vill gärna sända ett varmt tack till Digita för det stöd de har gett oss med LoRa, samt tacka LOP-kiinteistöt för vårt fina, startup-vänliga kontor. I bakgrunden kan du se vår rapporteringsportal som presenterar data från de övervakade byggnaderna, där den lättanvändbara sensorlösningen hjälper våra kunder att förverkliga möjligheterna. Sist men inte minst, här är en bild från dagens SCRUM-möte där vi arbetar med ett digitaliseringsprojekt för vår klient.

SCRUM MÖTE, distans läge

EV laddnings test

Vi har testat vår elbilsladdare som pilot projekt vid Havshagen. Bilarna som vi använde kom från BMW, varav en var en hybrid 330e och en annan en i3 som är en helelektrisk modell. Reslutaten visade sig gå bra! Vi ser fram emot flera test i framtiden.

Salusfin levererar till staden Uleåborg

Salusfin levererar en IoT / moln-baserad tjänst till staden Uleåborg.

Leveransen hör till CityIoT-projektet. Mera information om projektet kan hittas här.

Salusfins tjänster och IoT produkter kommer att underlätta övervakningen av energiförbrukning, Luftkvalite och ljudnivåer. Användarna av tjänsten kommer att ha tillgång till informationen som samlats upp från sensorerna i byggnaden. Genom att skanna en QR kod får man som användare tillgång till ett s.k.. Dashboard, eller instrumentpanel där utvald data kan ses. Användarna kan också meddela till tjänsen hur de tycker luftkvaliten känns genom att avända sina mobiler. Nivån på alarmen är inställda mot på förhand överrenskomna CO2-nivåer, dvs gränsvärden. Signal ljus och ljudsignaler används för att göra användarna uppmärksamma på situationen.

Salusfin går Österut

Salusfin har börjat ett nytt kapitel då det gick in på den Ryska marknaden!

Salusfin har undertecknat ett distributörsavtal med Apeks, baserat i Jekaterinburg i Ryssland. Kontraktet är gjort för Salusfin Smartare byggnader och målkunder är butiker och servicestationer. Vi planerar även att ta förlänga sammarbetet för att täck elektricitet efterfrågeflexibilitet.

Höjdpunkterna som den nuvarande avtalet är tänkt att täcka:

  • kontroll över värmelösningar
  • kontroll över ventilationssystem
  • kontroll över nerkylning
  • användning av elektricitet spotpris som kontrolldata
  • användning av elektricitetens högsta pris som kontrolldata

Tjänsteleverans åt Metropolia

Salusfin har levererat avancerade kontroll funktioner för att styra ventilationsenheter åt Yrkeshögskolan Metropolia i Helsingfors. Styrningen optimeras med hjälp av IoT teknik och tar i beaktande temperatur-, luftfuktighet-,CO2 nivåer samt priset för energin mm. Leveransen är en del av konceptet: Salusfin – Smartare byggnader.

Salusfin utvald till Kasvupolku®

Salusfin Oy har valts ut som ett av de mest innovativa företagen!

Energiinnovationens tillväxtväg (Energiainnovaatioiden Kasvupolku®) har valt 15 innovativa tillväxtföretag. Totalt har 39 företag sökt tillväxtvägen. Juryn utvärderade de sökande företagen utifrån urvalskriterier. Kriterierna var: innovativ affärsidé, marknadspotential, tydligt kundbehov, team och expertis och önskan om tillväxt. Läs hela artikeln på finska here.

Nya danska partners

Salusfin är glada att meddela att vi har nya partners i Danmark!

Salusfin har tecknat ett licensavtal med den danska partnern Danbes ApS, ett IT -företag. Det nya avtalet omfattar mjukvarulicensiering och värdtjänster. Avtalet undertecknades den 8 januari 2019

Fyra sätt Helsingfors tar i bruk smarta energi lösningar

För tillfället görs 150 energi sparande åtgärder i de tre fyrstäderna -Helsingfors, Hamburg och Nantes – varje lösning är anpassad för behoven i de olika städerna. I Helsingfors finns det sammanlagt 4 sätt att integrera smarta lösningar i energibesparingsplaner.

Som en del av det sex år långa mySMARTLIFE projektet, tittar den Europeiska fyrstaden på stadslösningar för att minska 70% av alla växthusgaser. Tillsammans med Nantes och Hamburg, är Helsingfors en del av mySMARTLIFE planen att omvandla städer till ”mera hållbara platser där smart människor och en smart ekonomi blir verklighet.”

Låt oss titta på hur Helsingfors bygger på sitt förflutna för att utveckla sin framtid. Läs hela artikeln Här(engelska).