Våra kunder

Vi är glada att bekräfta att vi har bland våra kunder både lokala och internationella företag. Bland våra kunder finns bland annat energibolag, privata tjänstföretag, städer och ett universitet.

Energi & Tjänst Bolag

E.ON Gas and Electricity Supplier
Helen Oy (Helsinki Energy)
Savon Voima Oyj
Kymenlaakson Sähkö Oy
Security and Building Technology Company
Väre Energia Oy

Universitet

Yrkeshögskola

Städer

Uleåborgs stad
Helsingfors stad
Amsterdams stad

Våra sammarbets partners

Våra Projekt

Konsortiummedlemskap