Energy Growth Lab

Energy Growth Lab

Salusfin deltar i  Energy Growth Lab av Epicenter och Smart Otaniemi! Energy Growth Lab är en 5-veckors tillväxt program av entreprenörer för entreprenörer. Ett EU finansierat tillväxt projekt är ett program som försöker skapa ny företagsaktivitet i statsregioner och stöda växandet av företag för att ge bättre tillgång till nätverk och innovativa ekosystem som stöder deras behov. Mera information om projektet finns här. Ser fram emot fantastiska mötestillfällen!

Energy Growth Lab